سبد خرید خالي مي باشد

بلاگ

 شعار : مردم حکومت می‌کنند.

بزرگترین شهر: لیتل راک

۳۲اُمین ایالت پر جمعیت آمریکا

 

شعار :  خداوند نعمت می‌دهد

بزرگترین شهر: فینیکس

ششمین ایالت بزرگ آمریکا