• 25201 Paseo De Alicia,Suite 118, Laguna Hills, CA 92653
 • info@usvipgroup.com
 • Mon _ Sat: 9.00 to 15.00
 • EN

آخرین اخبار :نمونه ویزای دانشجویی (F1) آمریکا مطالعه بیشتر

فرم ارزیابی تحصیلی

  برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

  تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  نام:

  نام خانوادگی:

  تاریخ تولد


  جنسیت:

  آقایان؛ لطفا وضعیت نظام وظیفه ی خود را مشخص کنید:

  وضعیت تاهل:

  برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

  تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  آخرین مدرک تحصیلی:

  لطفا بازه ی معدل آخرین مقطع تحصیلی را مشخص کنید.:

  برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

  تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  به کدامیک از زبان های خارجی آشنایی دارید؟:

  لطفا در صورت انتخاب گزینه ی سایر؛ زبان(های) مورد نظر را نام ببرید.:

  آیا دارای مدرک IELTS (آیلتس آکادمیک) هستید؟:

  لطفا نمره ی کسب شده در آزمون آیلتس را قید کنید.:

  آیا مدرک TOEFL (تافل) دارید؟:

  در صورت انتخاب گزینه ی بله لطفا نمره ی کسب شده در آزمون تافل را قید کنید.:

  لطفا در صورتی که مدرک معتبر دیگری در زمینه ی زبان های خارجی دارید نام ببرید.:

  برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

  تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  ایمیل:

  تلفن همراه:

  تلفن ثابت

  برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

  تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  کشور(های) مورد نظر خود را مشخص کنید.:

  لطفا حداکثر بودجه ی سالیانه خود را مشخص کنید. شامل هزینه ی تحصیل و هزینه های زندگی::

  برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

  تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  لطفا نحوه ی آشنایی خود با موسسه ی US VIP GROUP را مشخص بفرمایید.:

  لطفا موسسه یا فردی که ما را به شما معرفی کرده نام ببرید :

  توضیحات: