اداره ی مهاجرت کانادا با توجه به نوع ویزای مورد درخواست فرد، مدتی که  انتظار می رود وی در خاک کشور کانادا اقامت داشته باشد، نوع فعالیتی که در آن کشور خواهد داشت و نیز محل زندگی وی طی ۱ سال اخیر؛ انجام معاینات و آزمایش های پزشکی اولیه تحت عنوان Immigration Medical Exam را برای برخی از متقاضیان پیش از ورود به خاک این کشور الزامی می داند.

اکثر متقاضیان انواع ویزای کانادا در خصوص لزوم، روند و چگونگی انجام این مرحله که آن را به اختصار IME می خوانند؛ دغدغه ها و سوال هایی در ذهن دارند که در این مطلب سعی بر آن است که به متداول ترین آنها پاسخ داده شود. این سوالات عبارتند از:

الف) چه کسانی ملزم به انجام معاینه و آزمایش های پزشکی (IME) هستند؟

از آنجا که تمامی متقاضیان دریافت ویزاهای کانادا ملزم به گذراندن این مرحله نیستند دغدغه ی اولیه ی افراد در این خصوص حصول اطمینان از آن است که اساسا انجام این مرحله برای آنها ضرورت دارد و یا خیر. در اینجا برای یاری هموطنان عزیز؛ به اینکه چه کسانی ملزم به انجام معاینات و دریافت گواهی پزشکی هستند؛ پرداخته ایم. این افراد عبارتند از:

– تمامی متقاضیان ویزاهای مهاجرتی کانادا؛ بدون در نظر گرفتن اینکه تحت کدام یک از برنامه های مهاجرتی کانادا اقدام کرده اند.

۲- تمامی افرادی که برای دریافت سوپر ویزای کانادا درخواست می دهند؛ به دلیل شرایط سنی و نظر به اینکه مدت اقامت آنها در خاک کشور کانادا می تواند بیش از ۶ ماه باشد؛ ملزم به گذراندن IME هستند.

نکته حائز اهمیت در این راستا آن است که برخلاف سوپر ویزا؛ افرادی که برای دریافت سایر ویزاهای توریستی کانادا اقدام می کنند با توجه به آنکه مدت اقامتشان در خاک این کشور نهایتا ۶ ماه خواهد بود نیازی به انجام این مرحله ندارند.

۳- فردی که با دریافت سایر ویزاهای غیر مهاجرتی ( شامل ویزاهای تحصیلی و ویزای کاری) قصد دارد بیش از ۶ ماه در کانادا اقامت داشته باشد در صورتی پیش از ورود  ملزم به انجام معاینه و آزمایش های پزشکی خواهد بود که:

    • طی ۱ سال گذشته در یکی از مناطق یا کشورهای تعیین شده توسط اداره ی مهاجرت کانادا اقامت داشته است.
    • و مدت اقامتش در آن منطقه یا کشور ۶ ماه یا بیشتر بوده است.

متقاضیان برای یافتن کشور محل اقامت خود یا کشورهایی که به آن سفر کرده اند و اطلاع از اینکه نیاز به انجام معاینه ی پزشکی دارند یا خیر می توانند به لیست مندرج در وبسایت Government of Canada  مراجعه کنند.

یادآور می شویم که ایران جز کشورهای مذکور نیست و ساکنان ایران تنها برای دریافت ویزاهای مهاجرتی و سوپر ویزا پیش از ورود نیاز به انجام معاینه و آزمایش های پزشکی دارند. لذا کلیه ی هموطنان عزیزی که برای دریافت ویزای توریستی کانادا درخواست می دهند و آن دسته از متقاضیان ویزاهای تحصیلی و کاری که ساکن ایران هستند و طی ۱ سال گذشته بیش از ۶ ماه در کشور دیگری اقامت نداشته اند از انجام این مرحله معاف هستند ( به استثنا افرادی که در بند  ۴ و ۵ به آن پرداخته شده است).

هموطنانی که خارج از ایران ساکن هستند یا طی یک سال گذشته بیش از ۶ ماه در کشور دیگری به سر برده اند باید با رجوع به لیست یاد شده از لزوم یا عدم لزوم انجام این مرحله اطمینان حاصل کنند.

۴- افرادی که با ویزای کاری  قصد ورود به کانادا را دارند؛ در صورتی که زمینه ی فعالیت آنها به گونه ای باشد که با افراد دیگر ارتباط نزدیک داشته باشند ملزم به گذراندن IME هستند. از جمله:

    • تمامی افرادی که در زمینه های پزشکی و بهداشت فعالیت دارند شامل: پزشک، دندانپزشک، پرستار، داروساز، کارکنان آزمایشگاه و …
    • افراد شاغل در بیمارستانها یا محل نگهداری سالمندان
    • افراد شاغل در مهدکودک ها، مدارس ابتدایی و متوسطه
    • افرادی که مراقبت از سالمندان، بیماران یا کودکان را در منازل بر عهده دارند.
    • و افراد فعال در سایر مشاغلی که بر ارتباط نزدیک با افراد متکی هستند و می توانند بر سلامت سایرین اثرگذار باشند.

۵- دانشجویان خارجی که توسط یکی از دانشگاه های کانادا برای تحصیل در رشته های پزشکی پذیرفته شده اند و قصد دارند با ویزای دانشجویی وارد کانادا شوند.

۶- تمامی افرادی که به کشور کانادا درخواست پناهندگی می دهند نیز ملزم به گذراندن IME هستند با این تفاوت که این افراد بعد از ورود به کانادا و تسلیم درخواست پناهندگی خود؛ داخل خاک این کشور برای انجام این مرحله ارجاع داده خواهند شد.

ب) چرا معاینه و آزمایش های پزشکی (IME) ضروری دانسته شده اند؟

انجام معاینه ی پزشکی و تست های آزمایشگاهی مورد نظر به این دلیل ضرورت دارند که اداره مهاجرت کانادا مایل است پیش از ورود فرد به خاک این کشور از سلامت فیزیکی و روانی وی اطمینان حاصل کند. هدف از انجام این معاینات به طور کلی آن است که ثابت شود وجود فردی که قصد ورود به این کشور را دارد:

۱- سلامت عمومی را تهدید نخواهد کرد.

این مورد شامل بیماری های عفونی و واگیردار می شود که می تواند سلامتی افراد دیگر را به مخاطره اندازد. سل و سفلیس از جمله بیماری هایی هستند که به سبب مسری بودن در این دسته قرار دارند. در این راستا هدف از انجام آزمایشات پزشکی حصول اطمینان از آن است که متقاضی به این بیماری ها دچار نبوده و یا در تماس نزدیک با افراد مبتلا به این امراض نیست.

۲- امنیت عمومی را تهدید نخواهد کرد.

این مورد بیشتر به بیماری های روانی اشاره دارد که منجر به رفتارهای غیر قابل پیش بینی و خشونت آمیز می شود یا بیماری های روحی- فیزیکی که عدم تعادل فرد و ناتوانی مقطعی در رفتار و تصمیم گیری را در پی دارد و از این رو می تواند برای افراد دیگر ایجاد ناامنی کرده و مخاطره آمیز باشد.

۳– نیازمند استفاده ی بیش از حد از خدمات دولتی ( اعم از درمانی و اجتماعی) نخواهد بود.

بررسی وضعیت سلامتی متقاضی همچنین از این جهت حائز اهمیت است که اداره ی مهاجرت کانادا پیش از تصمیم گیری در خصوص صدور ویزا تمایل دارد از سلامت نسبی و وضعیت جسمانی مناسب فرد اطمینان حاصل کند زیرا در صورتی که متقاضی دارای بیماری هایی باشد که به سبب آن؛ پس از ورود به کانادا به طور مستمر و مکرر به دریافت امکانات درمانی و پزشکی از دولت کانادا نیاز داشته باشد ممکن است درخواست صدور ویزای وی رد شود. گرچه این امر مطلق نیست و تصمیم گیری در خصوص صدور یا عدم صدور ویزا برای این اشخاص به مجموع شرایط و تشخیص افسری که پرونده را بررسی می کند بستگی خواهد داشت.

یادآور می شویم منظور از خدمات درمانی و اجتماعی دولتی تمامی خدماتی ست که بخش اعظم هزینه ی آن بر عهده ی دولت کشور کاناداست؛ لذا متقاضیان سوپر ویزا که ملزم به تهیه ی بیمه ی درمانی برای خود هستند و از امکانات دولتی استفاده نخواهند کرد مشمول این بند نمی شوند.

پ) معاینه و آزمایش های پزشکی (IME) چه زمانی انجام می گیرد؟

تمامی متقاضیان ویزاهای مهاجرتی پس از ثبت درخواست خود و تشکیل پرونده باید منتظر دریافت نامه ی معاینات پزشکی ( فرم IMM 1017E ) باشند و پس از صدور این نامه ۳۰ روز فرصت خواهند داشت تا با تعیین وقت قبلی به یکی از مراکز پزشکی مورد تایید مراجعه کنند و این مرحله را به انجام برسانند. این افراد ( متقاضیان ویزاهای مهاجرتی) نمی توانند پیش از ارائه ی درخواست ویزا و تشکیل پرونده و بدون در اختیار داشتن نامه برای انجام معاینه و آزمایش های پزشکی اقدام کنند.

لیکن افرادی که برای ویزاهای غیر مهاجرتی درخواست می دهند شامل تمامی متقاضیان سوپر ویزا و آن دسته از متقاضیان  ویزاهای کاری و تحصیلی که طبق توضیحات فوق ملزم به گذراندن معاینات پزشکی هستند؛ می توانند قبل یا بعد از ارائه ی درخواست ویزا و ارسال مدارکشان نسبت به انجام معاینات پزشکی اقدام کنند. که مراحل آن تفاوت اندکی خواهد داشت:

    • انجام IME پیش از ثبت درخواست ویزا ( Upfront medical exam)

در صورتی که متقاضی مایل باشد پیش از ارسال مدارک و تشکیل پرونده اقدام به انجام معاینه و آزمایشات پزشکی کند باید با تعیین وقت قبلی به یکی از مراکز پزشکی مورد تایید اداره ی مهاجرت کانادا مراجعه کرده و پس از انجام مراحلی که پزشک تعیین می کند. پرینت نتایج آن را از کلینیک پزشکی دریافت کرده و همراه با سایر مدارک خود برای تشکیل پرونده و ارائه ی درخواست ویزا برای اداره ی مهاجرت کانادا ارسال کند. در این حالت فرد نامه ی معاینات پزشکی ( فرم IMM 1017E ) دریافت نمی کند و برای مراجعه به کلینیک پزشکی به آن نیازی نخواهد داشت و نتیجه ی معاینات پزشکی را شخصا از مرکز پزشکی دریافت و ارسال خواهد کرد.

    • انجام IME پس از ثبت درخواست ویزا

متقاضیان همچنین می توانند ابتدا مدارک مورد نیاز را ارسال و درخواست ویزای خود را ثبت کنند سپس برای انجام معاینات و آزمایش های پزشکی اقدام کنند که در این صورت، پس از ثبت درخواست، ارسال مدارک و پرداخت هزینه های مورد نظر، همانند نامه ی انگشت نگاری نامه ای برای انجام معاینات پزشکی ( فرم IMM 1017E ) برای فرد صادر می شود که فرد ۳۰ روز از تاریخ صدور آن مهلت خواهد داشت که با تعیین وقت قبلی به یکی از مراکز پزشکی مورد تایید اداره ی مهاجرت کانادا مراجعه و مرحله ی معاینه ی پزشکی را تکمیل کند.

در صورت مراجعه پس از ارائه ی درخواست، نتیجه ی معاینه و آزمایش های انجام گرفته را پزشک شخصا برای اداره ی مهاجرت کانادا ارسال خواهد کرد و متقاضی در این مرحله نیازی به دریافت پرینت نتایج و ارسال مدرکی دال بر انجام معاینات پزشکی نخواهد داشت اما در صورت تمایل برای نگهداری نتایج نزد خود می تواند در روز مراجعه از پزشک بخواهد که یک پرینت از آن را در اختیار وی قرار دهد زیرا مدارکی که برای اداره ی مهاجرت کانادا ارسال می شوند به متقاضی برگردانده نخواهند شد.

یادآور می شویم که نتیجه ی معاینه و آزمایش های پزشکی از تاریخی که انجام گرفته تنها برای ۱ سال معتبر است؛ لذا در صورت دریافت ویزا چنانچه شخص به هر دلیلی طی این مدت وارد خاک کانادا نشود؛ نیاز به تجدید معاینات پزشکی خواهد داشت.

ت) معاینه و آزمایش های پزشکی (IME) چه مواردی را شامل می شود؟

هنگامی که متقاضیان دریافت ویزا برای انجام IME به یکی از مراکز پزشکی مورد نظر مراجعه می کنند؛ پزشک معاینه های اولیه ای را انجام خواهد داد که صرف نظر از سن، جنسیت و وضعیت جسمانی برای تمامی مراجعه کنندگان یکسان هستند. این موارد عبارتند از:

    • اندازه گیری قد و وزن
    • سنجش شنوایی و بینایی
    • گرفتن نبض و فشارخون
    • شنیدن صدای قلب و ریه ها
    • معاینات شکمی
    • بررسی اندام های حرکتی
    • بررسی سلامت پوست

هرچند در مورد بسیاری از مراجعه کنندگان پزشک به انجام موارد فوق بسنده می کند و انجام مرحله ی دیگری را ضروری نمی داند؛ اما برای تایید سلامتی برخی از افراد ممکن است پزشک بررسی موارد بیشتری را لازم بداند.

با توجه به سن فرد، سوابق بیماری و نتیجه ی معاینات اولیه احتمال دارد که پزشک شخص را ملزم به انجام عکس برداری از قفسه سینه و ریه ها ( Chest X-ray) و تست های آزمایشگاهی ( آزمایش خون، ادرار و غیره) بداند. همچنین بنا به معاینه ی اولیه، نتایج آزمایش ها و رادیولوژی پزشک ممکن است صلاح بداند که فرد را به یک متخصص ارجاع دهد. که در اینصورت تا هنگامی که فرد آن مراحل را به انجام نرساند پزشک گواهی که دال بر سپری کردن معاینه های پزشکی و آزمایش های مورد نیاز است را برای اداره ی مهاجرت کانادا ارسال نخواهد کرد.

از دیگر معایناتی که ممکن است پزشک انجام آن را لازم بداند؛ بررسی سلامت سینه ها ( در بانوان و آقایان) می باشد. در این صورت فرد می تواند پیش از شروع معاینه از پزشک بخواهد که چگونگی و لزوم انجام آن را برایش شرح دهد. لیکن معاینه ی اندام های جنسی به هیچ عنوان از موارد در نظر گرفته شده برای IME نیستند.

ث) هنگام مراجعه به کلینیک برای معاینه و آزمایش های پزشکی (IME) همراه داشتن چه مدارک و مواردی لازم است؟

هنگام مراجعه به مرکز پزشکی  لازم است متقاضی موارد ذیل را همراه داشته باشد:

۱- پرینت نامه معاینات پزشکی

افرادی که پس از ثبت درخواست ویزای خود جهت انجام معاینات پزشکی به مراکز پزشکی مورد نظر مراجعه می کنند؛ پرینت فرم صادر شده که IMM 1017E نام دارد را باید همراه داشته باشند. لیکن برای افرادی که قبل از ارسال مدارک و تشکیل پرونده ی خود برای انجام این مرحله اقدام  می کنند؛ ارائه ی نامه ی پزشکی مورد نیاز نخواهد بود.

۲- گذرنامه معتبر

همراه داشتن گذرنامه ی معتبر برای انجام کلیه ی امور پزشکی ( هنگام مراجعه به مراکز پزشکی جهت معاینه ی اولیه، هنگام مراجعه به آزمایشگاه، رادیولوژی، مطلب پزشک متخصص و غیره) الزامی ست و باید در هر مرحله برای احراز هویت مجددا ارائه داده شود.

۳- لیست داروهای مصرفی

۴- عینک طبی یا لنز طبی

۵- هر نوع پرونده ی پزشکی، سابقه ی جراحی یا نتیجه ی آزمایشاتی که اخیرا انجام شده است

۶- ۴ قطعه عکس پرسنلی ۳.۵ در ۴.۵ با زمینه ی روشن که اخیرا گرفته شده باشد.

همراه داشتن عکس پرسنلی برای تمامی افرادی که پیش از ارسال مدارک و تشکیل پرونده ی خود اقدام به انجام معاینات پزشکی می کنند؛ الزامی ست. لیکن برای آن دسته از متقاضیان که مدارک خود را پیشتر ارسال کرده و پس از دریافت نامه ی پزشکی اقدام به انجام این مرحله می کنند؛ در صورتی که مرکز پزشکی مجهز به سیستم الکترونیک باشد و پزشک بتواند به صورت آنلاین به اطلاعات پرونده ی فرد دسترسی داشته و نتیجه ی معاینات را ارسال کند؛  نیازی به ارائه عکس نخواهد بود. جهت اطلاع از این مهم متقاضیان می توانند پیش از مراجعه با کلینیک مورد نظر تماس بگیرند.

۷ پول نقد با کارت بانکی برای پرداخت هزینه ها

برخلاف هزینه ی انگشت نگاری، متقاضیان هزینه ی معاینه های پزشکی را همزمان با تشکیل پرونده نمی پردازند و هنگام مراجعه به کلینیک پزشکی در همان محل باید هزینه ی تعیین شده را پرداخت کنند. به همین ترتیب، چنانچه پزشک انجام تست های آزمایشگاهی، گرفتن عکس از قفسه ی سینه و یا مراجعه به پزشک متخصص را برای فرد ضروری بداند نیز هزینه ی تمامی آن مراحل بر عهده ی متقاضی خواهد بود و باید به طور جداگانه در محل آزمایشگاه، رادیولوژی، مطب پزشک متخصص و …  پرداخت گردد.

ج) حقوق مراجعه کننده در حین و پس از انجام معاینات پزشکی چیست؟

هنگام انجام معاینه های پزشکی یک نفر می تواند فرد را همراهی کند. همچنین مراجعه کننده می تواند درخواست دهد که یکی از کارکنان کلینیک در اتاق معاینه حضور داشته باشد. حتی در شرایطی که فرد از ابتدا خواهان حضور همراه  نبوده باشد نیز در هر مرحله ای می تواند از پزشک بخواهد که شخص سومی در اتاق حاضر شود.

همچنین اگر مراجعه کننده احساس ناراحتی کند و یا سوالی داشته باشد در هر مرحله ای می تواند از پزشک بخواهد که معاینه را متوقف کرده و در مورد لزوم و روند انجام آن مرحله برای وی توضیح دهد.

پس از انجام معاینات پزشکی فرد می تواند از طریق وب سایت اداره ی مهاجرت کانادا  انتقادات و  پیشنهادات خود را با مسئولین ذی الربط در میان بگذارد و میزان رضایت یا عدم رضایت خود از خدمات ارائه شده در مرکز پزشکی را اعلام کند.

چ) انجام معاینه و آزمایش های پزشکی در چه مراکزی امکان پذیر است؟

انجام معاینه های پزشکی مورد نظر ( IME) تنها در کلینیک ها و مراکز پزشکی مورد تایید اداره ی مهاجرت کانادا امکان پذیر است و پزشک خانوادگی یا پزشکان دیگر نمی توانند گواهی مورد نیاز را برای متقاضیان ویزای کانادا صادر کنند.

در اینجا مشخصات پزشکان و اطلاعات تماس مراکز پزشکی مورد نظر در ایران آورده شده است تا هموطنان مقیم ایران بتوانند به سهولت با نزدیکترین مرکز به محل سکونت خود تماس حاصل کنند و با تعیین وقت قبلی به مرکز مورد نظر مراجعه کنند.

هموطنان عزیز؛ جهت یافتن مراکز پزشکی در کشورهای دیگر می توانند به  لیست مندرج در وبسایت اداره مهاجرت کانادا  رجوع کنند.

 

پزشکان مورد تایید در تهران

۱- دکتر رضا فرخی

آدرس: تهران- خیابان سپهبد قرنی- بیمارستان آپادانا

شماره های تماس:  ۸۸۰۰۶۵۱۴(۰۲۱) – ۰۹۱۲۱۲۳۷۷۰۲

 

۲- دکتر فریبا مقصودیان

آدرس:  تهران- خیابان یوسف آباد- نبش خیابان ۶۰- پلاک ۴۵۸- ساختمان ماهان- طبقه ی سوم

شماره های تماس: ۸۸۰۴۲۶۱۴(۰۲۱) – ۸۸۶۰۹۸۳۸(۰۲۱)

 

۳- دکتر محمدرضا راهوریان

آدرس: تهران- خیابان مطهری- خیابان سرافراز- خیابان دوم- پلاک ۱۶- واحد ۱

شماره های تماس: ۸۸۵۱۷۶۳۹(۰۲۱) – ۸۸۷۳۹۶۸۲(۰۲۱) – ۰۹۱۲۸۴۰۶۵۳۷

 

۴- دکتر ارشانوش پورمند

آدرس: تهران- بلوار جردن- نبش عاطفی- پلاک ۱‍۵۲- ساختمان صبا- طبقه ی ۸- واحد ۸۱

شماره ی تماس: ۲۲۰۲۵۹۵۸(۰۲۱)

 

۵- دکتر محمدرضا ابراهیمی راد

آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان توانیر- بیمارستان دی

شماره ی تماس: ۰۹۱۲۳۰۶۹۷۵۷

 

پزشک مورد تایید در شیراز

۱- دکتر محمود واحد

آدرس: شیراز- سی متری سینما سعدی- چهارراه صاحب دیوان- مرکز پزشکی دژبد

شماره ی تماس:  ۳۲۳۰۴۶۷۱(۰۷۱)

پزشکان مورد تایید در اصفهان

۱- دکتر پویا دانشور

آدرس: اصفهان- خیابان وحید میانی- مجتمع جزیره ۳- واحد ۳۰۳

شماره ی تماس:  ۳۶۲۶۰۰۶۷(۰۳۱)

 

۲- دکتر نازیلا کرمی

آدرس: اصفهان- خیابان وحید میانی- مجتمع جزیره ۳- واحد ۳۰۳

شماره ی تماس:  ۳۶۲۶۰۰۶۷(۰۳۱)

 

پزشک مورد تایید در مشهد

۱- دکتر ایرج ناظم

آدرس: مشهد- خیابان چمران- خیابان هفتم- پلاک ۱۲۳

شماره ی تماس:  ۳۲۲۵۰۹۱۰(۰۵۱)