متقاضیان برای انجام معاینه های پزشکی (IME) باید با تعیین وقت قبلی به یکی از مراکز پزشکی مورد تایید اداره ی مهاجرت کانادا مراجعه کنند. در این مطلب مشخصات پزشک و اطلاعات تماس مراکز پزشکی مورد نظر در ایران آورده شده است تا هموطنان مقیم ایران بتوانند نزدیکترین مرکز به محل سکونت خود را بیابند. جهت یافتن مراکز پزشکی برای انجام معاینه های پزشکی کانادا در کشورهای دیگر متقاضیان می توانند به لیست مندرج در وبسایت اداره مهاجرت کانادا رجوع کنند.    

پزشکان مورد تایید در تهران

۱- دکتر رضا فرخی

آدرس: تهران- خیابان سپهبد قرنی- بیمارستان آپادانا 

شماره های تماس:  ۸۸۰۰۶۵۱۴- ۰۹۱۲۱۲۳۷۷۰۲

۲- دکتر فریبا مقصودیان