برای ارزیابی شرایط متقاضی، بررسی ویزای مورد درخواست و ارائه ی مشاوره ی رایگان لطفا فرم مربوطه را به دقت تکمیل کرده و اطلاعات خواسته شده را در اختیار کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP  قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

 

تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ها محرمانه تلقی شده و تنها برای ارزیابی شرایط شما جهت اخذ ویزا توسط کارشناسان موسسه ی US VIP GROUP مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ لذا در اختیار فرد، سازمان یا شرکت دیگری قرار داده نخواهند شد.

  • فرم ارزیابی ویزای تحصیلی
  • فرم ارزیابی ویزای توریستی
  • فرم ارزیابی ویزای کاری